Trebate informaciju ili ponudu?

Test ambalaže/dizajna

Vidi sva istraživanja/rješenja

Test ambalaže/dizajna

Što kupci misle i osjećaju o Vašem proizvodu kada ugledaju ambalažu/dizajn?

Kada ugledamo dizajn ambalaže proizvoda s kojim nemamo iskustvo, nismo ni svjesni da automatski zaključujemo o sastavu, kvaliteti, odgovarajućoj cijeni, praktičnosti i mnogim drugim bitnim elementima tog proizvoda.

Često samo izgled pakiranja razlikuje proizvode koji su po svom sastavu gotovo identični, međutim jedan se percipira kao kvalitetniji „premium“ proizvod, za kojeg smo spremni platiti više, dok se drugi doživljava kao manje kvalitetan „budget“ proizvod za koji smo spremni izdvojiti manje novaca.

U situacijama kada želite osmisliti pakiranje novog proizvoda ili modernizirati pakiranje postojećeg proizvoda, test dizajna pomaže u odabiru dizajna koji će komunicirati „prave“ poruke potencijalnim kupcima. Dodatno, novo pakiranje se treba istaknuti u mnoštvu konkurentskih proizvoda na policama.

Test ambalaže/dizajna omogućuje da između više ponuđenih rješenja odaberete najbolje rješenje, koje je najprivlačnije kupcima, u smislu da ostavlja dojam najboljeg, najkvalitetnijeg proizvoda, koji je baš za njih i koji ih potiče na kupnju.