Trebate informaciju ili ponudu?

Test koncepta

Vidi sva istraživanja/rješenja

Test koncepta

U fazi kada imate razvijen koncept novog proizvoda ili usluge, moguće je ispitati razinu interesa među ciljnom skupinom prije lansiranja na tržište. Hoće li novi proizvod/usluga biti zamijećen na tržištu, kako se doživljava u usporedbi s konkurentskim proizvodima/uslugama, ima li ono nešto što ga izdvaja od drugih i na kraju, hoće li se dovoljno svidjeti kupcima da ga u konačnici i kupe?

Zašto je testiranje koncepta korisno?

  1. Mnogi novi proizvodi dožive neuspjeh na tržištu. Testiranjem i doradom prve verzije koncepta moguće je značajno smanjiti rizik neuspjeha odnosno povećati vjerojatnost uspjeha na tržištu ili odustati na vrijeme prije dodatnih ulaganja od proizvoda/usluga koji potrošačima uopće nisu interesantni.
  2. Troškovi provedbe ovakvog tipa istraživanja su relativno mali u usporedbi s troškovima ulaganja u daljnji razvoj, proizvodnju, distribuciju i marketing.

Osnovna pitanja na koja ćete dobiti odgovor:

  • Koji se koncepti od strane ciljne skupine najbolje doživljavaju u smislu interesa za kupnju/korištenje te kolika je sveukupna razina sviđanja svakog koncepta?
  • Koji su koncepti spremni za tržište odnosno za iduću „proizvodnu“ fazu?
  • Na kojim konceptima je potrebna dorada – modifikacija pojedinih elemenata i u kojem smjeru?
  • Od kojih koncepata je pametnije odustati?