Trebate informaciju ili ponudu?

Barometar imidža, reputacije i zdravlja marke

Vidi sva istraživanja/rješenja

Barometar imidža, reputacije i zdravlja marke

Što kupci misle o Vašoj kompaniji?

Je li ta prva asocijacija pozitivnog ili negativnog karaktera? Jeste li Vi kompanija čije proizvode/usluge žele koristiti ili im zbog negativne reputacije uopće ne dolazite u obzir prilikom razmišljanja o kupnji? Što je potrebno učiniti da biste unaprijedili svoj imidž? Kakva je Vaša pozicija u odnosu na konkurentske kompanije?

Osnovna pitanja na koja ćete dobiti odgovor:

  • Jesu li ljudi čuli i poznaju li moju kompaniju?
  • Što kupcima prvo pada na pamet na spomen moje kompanije?
  • Kakav je, vrijednosno govoreći, njihov stav prema mojoj kompaniji?
  • Koje prednosti i nedostatke vezuju uz moju kompaniju?
  • Kakvo mišljenje imaju kupci o mojoj kompaniji, a kakvo nekupci?
  • Kakva je percipirana kvaliteta proizvoda/usluga moje kompanije?
  • Jesu li kupci lojalni mojoj kompaniji?
  • Kakav je imidž moje kompanije u odnosu na konkurenciju?