Trebate informaciju ili ponudu?

ZAPOSLENICI I ORGANIZACIJSKA KLIMA

Vidi sva istraživanja/rješenja

ZAPOSLENICI I ORGANIZACIJSKA KLIMA

Jesu li Vaši zaposlenici zadovoljni?

U današnjem kompleksnom poslovnom okruženju ljudi su prepoznati kao najvažniji resurs u poslovanju. Jedan od preduvjeta uspjeha jest zapošljavanje pravih ljudi koji će u konačnici isporučiti vrhunsku uslugu odnosno "usrećiti" krajnje korisnike. Osim njihovih kompetencija, za uspjeh je bitna i njihova motivacija odnosno angažiranost, koja je u međuovisnosti sa zadovoljstvom poslom i organizacijskom klimom.

Koja područja zaposlenja zahvaćamo istraživanjem?

  • Zadovoljstvo poslom
  • Zadovoljstvo plaćom
  • Zadovoljstvo radnim uvjetima
  • Zadovoljstvo mogućnošću educiranja
  • Zadovoljstvo mogućnošću napredovanja
  • Zadovoljstvo odnosom s kolegama
  • Zadovoljstvo odnosom s nadređenima
  • Percepcija upravljanja kompanijom
  • Percepcija načina života i rada u kompaniji (organizacijska kultura)

Zaposlenicima osiguravamo „sigurno“ okruženje u kojem mogu izreći vlastito mišljenje i dati prijedloge za poboljšanje, bez kontakta s nadređenima i znajući da se njihovi individualni odgovori neće otkrivati.

Krajnja svrha istraživanja je unaprjeđenje upravljanja ljudskim resursima i organizacijskim promjenama, a Vi dobivate konkretne smjernice kako to postići.