Trebate informaciju ili ponudu?

Zaštita osobnih podataka

Svaki put kada sudjelujete u nekom od istraživanja koje provodi agencija Promocija plus, povjeravate nam svoje podatke. Politika zaštite osobnih podataka nas kao agencije u funkciji Voditelja obrade osobnih podataka propisana je u narednom tekstu, konkretno koje podatke o Vama prikupljamo, u koju svrhu, kako ih pohranjujemo i upotrebljavamo.

Postupanje agencije i svih njezinih djelatnika te vanjskih suradnika uređeno je Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (GDPR), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) te Kodeksom o zaštiti osobnih podataka Udruženja za istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja pri HGK čiji smo potpisnici.

Osim odgovora na konkretna pitanja u upitniku o Vama osobno, Vašim navikama, stavovima i preferencijama, u pojedinim istraživanjima bilježimo još neke osobne podatke koji omogućuju identifikaciju sudionika istraživanja. Ovisno o metodologiji koja se koristi za prikupljanje podataka, može se bilježiti broj telefona ispitanika, njegovo ime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte, IP adresa i sl.

Osobni podaci koji omogućuju identifikaciju ispitanika prikupljaju se u svrhu kontrole kvalitete rada naših anketara. Zbog toga postoji mogućnost da će Vas po završetku sudjelovanja u nekom istraživanju kontaktirati kontrolor koji će provjeriti jeste li Vi zaista sudjelovali u zabilježenoj anketi. Ovakav postupak kontrole legitimni je interes svake agencije za istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja koja mora moći provjeriti i dokazati kvalitetu vlastitog rada. Po isteku vremena u kojem mi kao agencija kontroliramo rad naših anketara kao i vremena u kojem nas naručitelj istraživanja može kontrolirati, svi identifikacijski osobni podaci prikupljeni u nekom istraživanju trajno se brišu iz postojećih baza.

Identificirajući osobni podaci ne šalju se naručiteljima istraživanja niti trećim stranama. Zbog toga, premda sudjelovanje u anketi nije u potpunosti anonimno, rezultati istraživanja se obrađuju i analiziraju na način da Vi ostajete anonimni. Agencija po narudžbi Naručitelja istraživanja izrađuje statističke izvještaje, u kojima se podaci prikazuju u agregiranom obliku odnosno na skupnoj razini. Identitet sudionika istraživanja smijemo otkriti trećoj strani isključivo u slučajevima kada je ispitanik dao svoju izričitu privolu za takvu radnju.

Kako bi zaštitila osobne podatke koje prikuplja, Promocija plus provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite. Svi zaposlenici i vanjski suradnici Promocije plus moraju potpisati Ugovor o povjerljivosti (tajnosti) podataka koji ih obvezuje na čuvanje svih poslovnih informacija, uključujući i informacije o osobnim podacima ispitanika. Ukoliko netko od djelatnika prekrši Ugovor i otkrije povjerljive informacije, osim novčanih kazni, moguće su i kazne u obliku ukidanja sigurnosnog odobrenja, suspenzije i otkaza.

Sve podatke koje prikupljamo pohranjujemo u zaštićene baze podataka. Ovim bazama mogu pristupiti samo ovlaštene osobe unutar naše agencije koje rade na konkretnom istraživačkom projektu. Koristimo se alatima za zaštitu i sprječavanje curenja podataka, trajno nadziremo kritične sustave, kriptiramo određene osjetljive podatke i štitimo podatke od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka. U slučaju da dođe do proboja podataka, poduzet ćemo sve raspoložive mjere kako bismo umanjili posljedice proboja, a nadležne institucije i svi pogođeni ispitanici čiji su podaci ugroženi biti će o tome obaviješteni bez odgađanja u slučajevima kada postoji vjerojatnost da će takav proboj prouzročiti visok rizik za njihova prava i slobode.

Od 25.5.2018. godine, kada Uredba stupa na snagu, prije provedbe svakog novog istraživanja od ispitanika tražimo njihovu privolu za sudjelovanje u istraživanju i prikupljanje njihovih osobnih podataka. Samo ispitanici koji nam pismeno, elektronički ili usmeno daju svoju privolu mogu sudjelovati u istraživanju. Naša agencija u pravilu ne kontaktira i ne poziva na sudjelovanje u istraživanju djecu odnosno osobe mlađe od 16 godina starosti. Ukoliko se istraživanjem žele obuhvatiti djeca, privolu na sudjelovanje i prikupljanje osobnih podataka mora odobriti roditelj odnosno nositelj roditeljske odgovornosti.

Kao ispitanici imate sljedeća prava, koja možete ostvariti nakon što utvrdimo Vaš identitet:

  • Mogućnost uvida u podatke koje imamo pohranjene (Sudionik istraživanja može od agencije zatražiti pristup podacima koje imamo pohranjene o njemu, ukoliko su oni još dostupni odnosno nisu trajno izbrisani.)
  • Mogućnost izmjene/dopune osobnih podataka (Sudionik istraživanja ima mogućnost zatražiti izmjenu pohranjenih podataka o njemu osobno.)
  • Mogućnost brisanja osobnih podataka (Sudionik istraživanja može zatražiti djelomično ili potpuno brisanje svih osobnih podataka. Agencija je dužna izuzeti i obrisati podatke ukoliko su isti dostupni. Ukoliko se traži brisanje podataka koji su već anonimizirani i statistički obrađeni za potrebe izvještavanja na skupnoj razini, navedene podatke nije moguće izuzeti iz izvještaja.)
  • Mogućnost povlačenja privole za obradu osobnih podataka (Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.)
  • Mogućnost prigovora.

Za prigovor, ostvarivanje svojih prava ili dodatne informacije o načinu na koji upravljamo osobnim podacima, slobodno se obratite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka:

klikni ili kopiraj ovu poveznicu

Broj telefona: +385 1 6310 403

 

Promocija plus d.o.o. zadržava pravo modificiranja svoje Politike zaštite osobnih podataka u skladu sa zakonskim promjenama i razvojem poslovanja. Svaka izmjena biti će pravovremeno objavljena na našim web stranicama.